Nordmalings Grävteknik AB
utför maskintjänster
och personaluthyrning

Välkommen att kontakta Klas på 070-308 93 60 för mer information
eller maila oss direkt!